Fordelene ved å være medlem av Asker Seilforening er mange!

  • Tilbud til alle aldersgrupper, barn, ungdom og voksne, og alle ambisjonsnivåer

  • Et flott klubbanlegg i Blakstadbukta innenfor Børsholmen, med yrende liv og god stemning hele sommeren

  • Aktive klasser i ulike joller, brett og kjølbåter samt et stort storbåtmiljø både for regatta- og turseiling

  • Dyktig og erfaren trenerstab på alle nivåer

  • Tirsdagsregattaer for joller og
    onsdagsregattaer for store båter hele sesongen

  • Store faste regattaarrangementer hvert år – i tillegg kommer gjerne ett eller flere Norgesmesterskap på hjemmebane

  • Abonnement på SEILmagasinet (6 utgaver per år) inkludert i hovedmedlemskap. Asker Seilforening har foreningssider i siste del av bladet ("Foreningsnytt") i hver utgave

Kontingentsatser

Hovedmedlemmer (voksne)     1000,-
Familiemedlemmer                    250,-
Juniormedlemmer                      600,-
(juniormedlemskap gjelder til og med det året du fyller 24 år)

Betingelser

Medlemskapet løper til det sies opp skriftlig til post@askerseil.no  eller i Min idrett.

SEILmagasinet er inkludert i medlemskontingenten.  
Ved manglende betaling av kontingent stoppes abonnementet.

Asker Seilforening er avhengig av medlemmers dugnadsinnsats for å drifte anlegget. Til felles glede og nytte henstiller vi våre medlemmer om å stille på dugnad for å holde anlegget i stand.

Som aktiv seiler eller om du eier/leier brygge- eller opplagsplass hos oss er det en forutsetning at du er medlem.

Første års jolleseilere (nybegynnere) får ett års medlemskap inkludert i treningsavgiften.

Registrer medlemskapet ditt i MinIdrett:

Åpne http://minidrett.nif.no. Hvis du ikke allerede har brukernavn og passord til MinIdrett (fra andre idrettsforeninger), velg Ny bruker, og registrer deg. Pass på å skrive inn fødselsnummer og epost riktig.

Når du er registrert/logget inn, velger du Medlemskap (øverst) og Finn ny klubb. Søk opp og velg Asker seilforening, og klikk Send søknad (du trenger ikke velge grener under seiling). Hvis du skal ha familiemedlemskap med andre medlemmer registrerer du familierelasjonen etterpå.

Faktura for medlemskontingent blir tilsendt i ettertid. Det er ikke mulig å betale kontingenten før du først har blitt medlem og vi deretter har utstedt betalingskravet.

Takk og velkommen til Asker seilforening!