IMG_0663.jpg

Asker Seilforenings Bryggelag SA

  • Bryggelaget er organisert som et samvirkeforetak og eier og driver flytebryggene på Blakstadtangen samt driftsbygning på land.

  • Styret I Bryggelaget velges på årsmøtet etter instilling fra en valgkomite.

  • Andelseiere i bryggelaget må være medlemmer av Asker Seilforening, og ansiennitet I seilforeningen teller ved tildeling av plass,

  • Andelseiere skal være bosatt i Asker kommune.  

  • Bryggelaget har ikke økonomiske formål.

  • Driften av Bryggelaget er regulert av vedtektene (se link nedenfor)

I tillegg til valgte representanter oppnevner seilforeningen ett medlem til styret. Det samme gjør oppsitterne med tinglyste båtfesterettigheter rundt Blakstadtangen. 

Det er i alt 284 andelseiere I Bryggelaget. Dette er en øvre begrensning på antall plasser på grunn av mangel på parkeringsplasser. 

Kontakt Bryggelaget 

Leder: Rolf Fesche, Tlf: 913 78 118
Havnesjef: Hugo Berger, Mob: 907 35 467
E-post: bryggelaget@askerseil.no

Dokumenter til Bryggelagets årsmøte via link under: