Bryggelaget_Båtplass.jpg

Leie av båtplass - Bryggelaget

Årlig er ca 50-60 leieplasser av ulik størrelse gjenstand for fremleie på Blakstadtangen.  

Mindre plasser er ofte lettere tilgjengelig med lav ansiennitet. 

Her vil medlemmer i Asker Seilforening bli prioritert etter ansiennitet. Det er ikke avgjørende hvor lenge en har stått på ventelisten. Selv om man har fått leie plass ett år, må det søkes på nytt neste år.

Leie av båtplass eller kjøp av andel hos Bryggelaget

Leie og kjøp av plass i Bryggelaget tildeles basert på ansiennitet i Asker Seilforening.  Det er begrenset omsetning av plasser for kjøp.

Leiepris

Prisen for leien er satt til maksimalt to ganger årsavgiften som er bestemt på årsmøtet.

Et administrasjonsgebyr kr 500 blir fakturert leietaker direkte.

Eksempel fra 2017: Utleie av en 4,0 m plass koster 4m x 600 kr/m x 2 = 4800 kr, + adm.gebyr = 5700 kr totalt.

Leietaker går nattevakt for andelen i henhold til vaktlista som etableres innen starten av sommersesongen med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Hvordan søke om  leie av båtplass

Medlemmer av foreningen som ønsker å leie båtplass av Bryggelaget, må melde sin interesse til styret i Bryggelaget. Dette gjøres ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. 

Frist

Søknadsskjemaet må være Bryggelaget i hende innen 1. februar hvert år. Send søknaden til bryggeleie@askerseil.no.

Tilbakemelding på søknader blir gitt via e-post.