Alle andelseiere er ansvarlig for en vakt i båthavnen i løpet av sesongen.

Dersom du ikke selv har anledning til å ta vakten må du selv sørge for å bytte eller skaffe en ekstravakt.

Bryggelaget trenger ekstravakter!  I forbindelse med vaktordningen i Bryggelaget er det mange som setter bort vaktene til andre, eller dessverre glemmer tidspunkt.  Da har vi en liste med navn i vaktlista som kan kontaktes for å gå vakta isteden.  Vakta må ha fylt 18 år. 

Vaktene går fra klokka 22:00 til 06:00 og betales med kr 1.200 per vakt.  Ved mindre enn 24 timers varsel er betalingen kr 1.400 per vakt. 

Vaktene begynner i år den 23 april og strekker seg frem til oktober.  Henvendelse på mail til bryggelaget@askerseil.no

Her er vaktlister og reglement for 2019: