Andunge

En Andunge er en 22-fots langkjølet båt, konstruert i 1944 av ingeniør Thorvald Gjerdrum og bordet opp på tradisjonelt vis i furu på eikespant. En særegenhet ved Andunge er at den er en spissgatter. De fleste andre konstruksjoner på den tid fikk kutterhekk så som Knarr og Kutter.

Jan Mathisen «Mattis på Børsholmen» tok båten med seg inn i plastalderen i 1970. Siste Andunge i tre, N40, tjente som plugg til plastbåten. Det er i dag flere i plast enn i tre, men båten har aldri fått noen stor utbredelse ut over Asker Seilforening i Asker Foreningen har i dag 10 skolebåter som medlemmer kan bruke fritt, så fremt at de har rormannssertifikat.

Båten har en stor og særegen cockpit. Det er et eget rom bak rorkulten. Dette «svigermorsetet» egner seg særlig godt for en instruktør som her har god oversikt uten å være i veien. Båten har 3 seil, spinnaker, fokk og storseil og totalt seilareal på ca. 27 m².

Hovedmiljøene for båttypen finner man i dag i Asker Seilforening, Børsholmen, og på den svenske vestkysten. I Seilforeningen Julaften af Indre Havn, Horten er det etterhvert blitt mange Andunger og et ganske stort miljø for disse. 

Kilde: Wikipedia

Klassekaptein og forvalter av andungene: Einar Glørsen tlf 99550139.  

Spørsmål om andungeseiling kan rettes til e-post: andunge@asker-seilforening.no

Det er opprettet en egen brukergruppe for Andungene.

Norsk Andungeklubb: Norsk andungeklubb arbeider for å ta vare på andungemiljøet i Norge.

Se internettsidene til Norsk Andungeklubb.  

Henvendelser til Norsk Andungeklubb: post@andunge.no

Seilglede i alle aldre! 

Sammen med Børsholmen stiftelse disponerer foreningen 10 andunger på skolebrygga på Børsholmen. Båtene brukes til trening og regatta og disponeres ellers av medlemmer med rormannssertifikat (leie for sesongen > se link til www.deltager.no under Arrangementer > Trening og Avgifter

Påmelding under bildene

andunge.jpg