Leie av Klubbhuset

Klubbhus.jpg

Klubbhuset kan leies til møter og fest!

Skal du ha selskap og trenger mer plass? Eller skal du ha en samling på jobben og vil ut av kontoret? Da kan du leie Klubbhuset, også om du ikke er medlem.

Klubbhuset til Asker Seilforening ligger idyllisk til i Blakstadbukta med utsikt over Oslofjorden. Klubbhuset leies ut på døgnbasis, og egner seg godt til selskaper for inntil 50 personer. Huset brukes til barnedåp, konfirmasjon, bryllup og selskap av alle slag. Det er også mulig å legge til rette for eventer som team-building eller firmafester med bruk av Blakstadtangen og foreningens båter.

I klubbhuset finnes bord og stoler for inntil ca 50 personer, med tilhørende servise, glass og bestikk. Kjøkkenet er lite, men har inneholder komfyr, oppvaskmaskin, kaffetrakter og vannkoker. Leietager pynter og dekker selv. Klubbhuset har ikke musikkanlegg. Det er anledning til å benytte utearealet (terrassedekket) i forbindelse med leie av klubbhuset.

Priser

Helg Lørdag (13:00–11:00):  Ikke medlem: 5500,-   Medlem: 4500,-

Dagtid ukedag (0800-1700):  Ikke medlem: 2000,-   Medlem: 1500,-

Forskudd, betales ved bestilling: 1000.-

Valgfri utvask koster 1000.-. (dette må avtales ved bestilling) 

Medlemmer har rett til medlemspris fra og med andre års medlemskap.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om leie av klubbhuset kan du sende en mail til klubbhus@askerseil.no

Når du har fått bekreftet din bestilling (og bare da!) kan du betale forskudd eller leiebeløp her.

Leievilkår

Lokalet kan overtas senest klokken 13:00 og disponeres til klokken 11:00 dagen etter. Det er mulig å få tilgang til lokalene tidligere dersom de ikke er utleid.

Overlevering av nøkkel avtales med klubbhusansvarlig.

Lokalene blir vasket før utleie.

Gjester må benytte parkeringsplass ved Furua kiosk. Det er ikke anledning til å parkere på Tangen.

Leietager er selv ansvarlig for tilrigging/rydding i forbindelse med arrangementer.

Under arrangementet må bruker sørge for nødvendig vakthold og sørge for at uvedkommende ikke for tilgang til lokalene.

Leietager må påse at branninstruksen overholdes. Røyking er kun tillatt utendørs på angitt plass ved inngangsdøren. Det er ikke anledning til å benytte fyrverkeri på seilforeningens område.

Bruker er selv ansvarlig for å innhente nødvendig skjenkebevilling ved skjenking av alkohol.

Vinduer/terrassedører skal lukkes og musikk dempes klokken 24:00. Bruk av terassedekk og klubbhusveranda avsluttes klokken 24.  Leietagere må ta hensyn til naboer (støy) jfr. Nabolovens bestemmelser. Drosjer skal bestilles til Furuakiosken av hensyn til naboene.

Dersom det er knust glassgjenstander under arrangementet, skal lokalet støvsuges for å fjerne glasskår. Dersom det er knust glass utendørs, skal leietager forvisse seg om at alt glasskår er fjernet. Ved dårlig/mangelfull rydding og klargjøring for vask må ekstra regning påregnes.

Lokalene skal senest forlates klokken 02:00. Før lokalet forlates, kvitteres i loggbok som finnes på kjøkkenet. Lokalenes tilstand ved ankomst noteres samt merknader vedr. renhold og ryddighet. Det kvitteres for status etter arrangementet der eventuelle skader eller brekkasje noteres. Det skal også gis beskjed om slike forhold muntlig ved tilbakelevering av nøkkel.

Leietager skal behandle bygninger, møbler og inventar med ansvarlighet og skal etter beste evne unngå skader eller ødeleggelser. Stilletthæler er ikke tillatt! Leietager er ansvarlig for skader utover normal bruksslitasje som påføres bygning, møbler og inventar. Skader/brekkasje skal erstattes.

Bestilling av klubbhus bekreftes ved innbetaling av forskudd eller leie. Leien refunderes ikke ved eventuell avbestilling.

Betalingen av klubbhusleie må være registrert før overlevering av nøkkel.

På grunn av tidligere erfaringer med støy og sjenanse for naboer er det ikke ønskelig med utleie til ungdomsfester. Nedre aldersgrense for leie er derfor 25 år.

Maksimalt 50 gjester.